R i d d e r  A d m i n i s t r a t i e s BV
           
             
ADMINISTRATIE- EN BELASTINGCONSULENTEN


             UW BOEKHOUDING, JAARREKENING EN BELASTING
             ZAKEN
      ====================================

      De tijd dat wij Uw bescheiden ophalen en voor U verwerken
      is inmiddels voorbij. Vrijwel iedere ondernemer (of zijn/haar
      medewerkers) is tegenwoordig in staat om de "massa-
      gegevens" zelf met behulp van een solide boekhoud-
      programma per computer in te voeren.

      Wij kunnen U een van de beste en meest gebruikers-
      vriendelijke programma's leveren (Unit-Four),
      waarmede wij de door U verrichte werkzaamheden
      per diskette kunnen meenemen teneinde de boekhouding
      te controleren, corrigeren en aanvullen.       
   
      Wij installeren de software en maken U wegwijs met alle
      programma-onderdelen.

      Eventuele "loonadministratie" wordt door ons uitbesteed
      aan een collega-accountantskantoor, dat een en ander
      op keurige en betaalbare wijze verzorgt.

      Het bovenstaande vormt de basis voor de door ons
      samen te stellen Jaarrekening en aangiften Omzet-,
      Loon-, Inkomsten- en Vennootschapsbelasting.

      Uiteraard leveren wij op verzoek tevens tussentijdse
      financiele overzichten, bijv. voor Uzelf of voor de Bank.

      Neem gerust vrijblijvend contact op, of vraag om een
      brochure over het boekhoudprogramma.     

Volgende pagina